ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το παλαιότερο (έτος ίδρυσης 1950) και το μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, με περίπου 18.000 μέλη.

Μέλη του είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, που ζουν και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας.

Ως Περιφερειακό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητες και εξυπηρετεί τους στόχους του ΤΕΕ, όπως προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο ( Π.Δ. 27.11/14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" ΦΕΚ Α 430, όπως τροποποιήθηκε από το Ν 1486.84, ΦΕΚ Α 161), στην περιοχή αρμοδιότητάς του που είναι η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή:

Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ:

  • Εκπροσωπείται θεσμικά σε Συμβούλια και Επιτροπές Οργανισμών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισμένο έργο.
    • Μελετά και παράγει θέσεις για θέματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά, επαγγελματικά. Το έργο αυτό παράγεται:

-        από τις Μόνιμες Επιτροπές, επιστημονικά όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

-      από Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων με ορισμένο χρόνο διάρκειας.

  • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας για τη δημοσιοποίηση των θέσεων και του έργου του και για την ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.
  • Διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια για την ενημέρωση των μελών του τμήματος στα νέα επιστημονικά δεδομένα.
  • Δραστηριοποιείται σε επιστημονικές εκδόσεις ενώ εκδίδει 15θήμερο περιοδικό, το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, που κοινοποιείται σε φορείς του Κέντρου και της Περιφέρειας, Τεχνικές Εταιρείες και Βιομηχανίες καθώς και στα ΜΜΕ, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
  • Διενεργεί εξετάσεις για παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος σε αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας,
  • Διατηρεί ενημερωμένη δανειστική βιβλιοθήκη
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με διεθνείς φορείς και φορείς των μηχανικών της Ευρώπης και των Βαλκανίων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα γραφεία του Τμήματος στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 2116 τμ (3 όροφοι) με δύο υπόγεια (αποθήκες και πάρκινγκ).

Το κτίριο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αμφιθέατρο 300 θέσεων, φουαγιέ καθώς και άλλους χώρους που μπορούν να χρησιμεύσουν για σεμινάρια, εργαστήρια και συνεδριάσεις.

Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ.

Sticker topsaf