Ομάδες στόχου


Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι :

  • 20 Νέοι Επιστήμονες
    Μηχανικοί και Περιβαλλοντολόγοι, Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης των τεσσάρων Δήμων και εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

  • 36 Αγρότες/αγρότισσες
    Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης των τεσσάρων Δήμων και εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

  • 104 Άνεργοι
    Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης και κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης των τεσσάρων Δήμων.

 

Sticker topsaf