Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε.


Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Προώθηση Πράσινων Τεχνολογιών και Υλικών
Η Δράση αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, το οποίο θα παρακολουθήσουν οι 20 Μηχανικοί και Περιβαλλοντολόγοι που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων προώθησης πράσινων τεχνολογιών και υλικών για την ανάπτυξη και επέκταση δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας.
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάγκη εξυπηρέτησης ταχέως μεταβαλλόμενων αγορών με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις προτύπων.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με έναν εναλλακτικό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, την πράσινη επιχειρηματικότητα ή και να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας σε πράσινες επιχειρήσεις.

 

Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων /1
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, στο οποίο θα ενταχθούν 23 ωφελούμενοι από τις ομάδες «Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ» και «Άνεργοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα αγροτικής οικονομίας».
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάγκη εξυπηρέτησης ταχέως μεταβαλλόμενων αγορών με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις προτύπων.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την βιολογική γεωργία και τις τεχνικές για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και νέων προϊόντων από δυναμικές καλλιέργειες ή και να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας σε συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του κλάδου, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, τυποποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

Ημερομηνία έναρξης Κατάρτισης: 18/11/2013

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Κατάρτισης: 3/12/2013
Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πραγματοποιήθηκε στη συνεργαζόμενη επιχείρηση: «Αγρόκτημα Οικολογικής Γεωργίας»

 

Κατάρτιση στις Πωλήσεις – Υπηρεσίες
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ των 20 ωφελουμένων ανέργων που θα στραφούν στον τομέα των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο δημιουργίας νέας επιχείρησης, είτε σε επίπεδο πρόσληψης τους ή σύναψης σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με επιχειρήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου.
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάγκη εξυπηρέτησης ταχέως μεταβαλλόμενων αγορών με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις προτύπων .
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση: να αντιληφθούν τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης, να γνωρίζουν μεθόδους και τεχνικές για να εξασφαλίζουν την αύξηση των ευκαιριών πώλησης, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών, να έχουν γνώση χειρισμού των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων και να εφαρμόζουν με ευκολία τις τεχνικές και να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα στην εργασία τους.
Ημερομηνία έναρξης Κατάρτισης: 11/11/2013
Ημερομηνία ολοκλήρωσης Κατάρτισης: 26/11/2013
Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πραγματοποιήθηκε στη συνεργαζόμενη επιχείρηση: «SMART SOLUTIONS»

 

Κατάρτιση σε Σύγχρονες Τεχνικές Παράγωγης και Επεξεργασίας Τροφίμων
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, το οποίο θα παρακολουθήσουν 18 άνεργοι ωφελούμενοι που θα στραφούν είτε στην ετεροαπσχόληση σε βιομηχανίες ή εργαστήρια τροφίμων, είτε θα συστήσουν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Τυποποίησης και Προώθησης Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων.
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ως προς τη λειτουργία, τις δυνατότητες, τη χρησιμότητα και την καταλληλότητα του εξοπλισμού των Βιομηχανιών Τροφίμων, να γνωρίζουν τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να γνωρίζουν τα υλικά και τη σημασία της συσκευασίας στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και της ασφάλειας του καταναλωτή, να ελέγχουν σε στοιχειώδες επίπεδο την ποιότητα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, να εκτελούν εργασίες αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών και προϊόντων στο χώρο παραγωγής και να έχουν την ευθύνη για την τάξη και καθαριότητα των χώρων της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το χώρο αποθήκευσης των προϊόντων.
Ημερομηνία έναρξης Κατάρτισης: 14/11/2013
Ημερομηνία ολοκλήρωσης Κατάρτισης: 29/11/2013
Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πραγματοποιήθηκε στη συνεργαζόμενη επιχείρηση: «Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Αντωνίου»

 

Sticker topsaf