ΚΕΚ ΙΔΕΑ ΕΠΕ

Κατάρτιση στις Βιολογικές Καλλιέργειες – Πιστοποίηση, Τυποποίηση & Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων/ 2
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, στο οποίο θα ενταχθούν 23 ωφελούμενοι από τις ομάδες «Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ» και «Άνεργοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα αγροτικής οικονομίας».
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάγκη εξυπηρέτησης ταχέως μεταβαλλόμενων αγορών με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις προτύπων.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την βιολογική γεωργία και τις τεχνικές για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και νέων προϊόντων από δυναμικές καλλιέργειες ή και να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας σε συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του κλάδου, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, τυποποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.
Ημερομηνία έναρξης Κατάρτισης: 20/11/2013
Ημερομηνία ολοκλήρωσης Κατάρτισης: 6/12/2013
Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πραγματοποιήθηκε στη συνεργαζόμενη επιχείρηση: «Αμερικανική Γεωργική Σχολή »

Κατάρτιση Βοηθών Επισιτισμού
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, το οποίο θα παρακολουθήσουν 20 ωφελούμενοι του Σχεδίου που θα στραφούν στην Ετεροαπασχόληση και θα προσληφθούν ή θα συνάψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με επιχειρήσεις τουρισμού και επισιτισμού της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου.
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 θεωρία & 20 πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Βασικός σκοπός του υ προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι της συγκεκριμένης ομάδας στόχου μεταβιβάσιμα προσόντα, εξειδικευμένες επαγγελματικές ικανότητες, και τις ζητούμενες από την αγορά εργασίας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στο αντικείμενο εργασιών / στην ειδικότητα «Βοηθού στον επισιτισμό», έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης τους, να ενισχυθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση και να επιτευχθεί η ένταξη τους στην αγορά εργασίας της συγκεκριμένης επαγγελματικής ειδικότητας.

Κατάρτιση Βοηθητικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού σε Μονάδες Υγείας
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, το οποίο θα παρακολουθήσουν 18 άνεργοι ωφελούμενοι .
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 ώρες θεωρία & 20 ώρες πρακτική άσκηση, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους καταρτιζόμενους, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την άσκηση δραστηριοτήτων σε Μονάδες Υγείας.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να διατηρούν καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του αρρώστου και του θαλάμου γενικότερα, να καθαρίζουν το κρεβάτι με όλα τα εξαρτήματα να τακτοποιούν το περιβάλλον του θαλάμου μετά την έξοδο του αρρώστου, να κάνουν γενική καθαριότητα επαρκή φωτισμό καλό αερισμό και απομάκρυνση θορύβων, να διατηρούν τους βοηθητικούς χώρους καθαρούς και τακτικούς, να καθαρίζουν και να τακτοποιούν τα ντουλάπια και άλλους χώρους του δωματίου προετοιμασίας νοσηλειών, να διατηρούν τακτική την αποθήκη του τμήματος, να παραλαμβάνουν, να φροντίζουν και να μεταφέρουν τον ιματισμό, να παραλαμβάνουν το αναλώσιμο υλικό και το τακτοποιεί, να αναφέρουν στην Προϊσταμένη βλάβες ή διάφορες ζημιές, να διατηρούν το φορείο μεταφοράς των ασθενών καθαρό και φροντίζουν να είναι διαρκώς στη θέση του, να διατηρούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τον άρρωστο και τους συγγενείς του, το προσωπικό καθαριότητας, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, και να ασχολούνται με όλες τις βοηθητικές εργασίες, που τους αναθέτει η Προϊσταμένη του τμήματος.

Κατάρτιση στην Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας & Εξυπηρέτησης Κατ΄ Οίκον
Η Δράση αφορά την υλοποίηση επιδοτούμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης βάσει ΕΣΔΕΚ, το οποίο θα παρακολουθήσουν 18 άνεργοι ωφελούμενοι.
Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης διάρκειας 65 ωρών, 45 ώρες θεωρία & 20 ώρες πρακτική άσκηση, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους καταρτιζόμενους, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, που στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και εξυπηρέτησης κατ' οίκον.
Σκοπός της κατάρτισης είναι στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να διατηρούν καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του σπιτικού και ειδικότερα: Να φροντίζουν την καθαριότητα όλων των χώρων του σπιτιού, να συμμαζεύουν και να τακτοποιούν τον περιβάλλοντα χώρο, να φροντίζουν την διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, να φροντίζουν την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, και την αγαθών, αναλωσίμων και υλικών καθαριότητας, να προετοιμάζουν και να παρέχουν γεύματα στους εξυπηρετούμενους, να αναφέρουν βλάβες ή διάφορες ζημιές και να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας

Sticker topsaf