Ετεροαπασχόληση

Θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση/ενημέρωση και συμβουλευτική 200 τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση των επιχειρηματιών που θα προβούν σε προσλήψεις καθώς και των ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους. Παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου θα υποστηρίζεται η διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας για την ένταξη των ωφελουμένων του Σχεδίου στην Απασχόληση μέσω της στήριξης σε θέματα επενδύσεων, χρηματοδοτήσεις, φοροτεχνικά- λογιστικά, εκπαίδευσης – πρόσληψης προσωπικού, δράσεις ΕΚΕ κλπ

  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
     
    Αφορά νέους έως 24 ετών κάνοντας χρήση των προγραμμάτων απασχόλησης stage του ΟΑΕΔ σε συνδυασμό με την προσέγγιση/υποστήριξη των κατά τόπους επιχειρήσεων.

  • Πρόσληψησε επιχείρηση

    Αφορά όλους του ανέργουςκάνοντας χρήση των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ σε συνδυασμό με την προσέγγιση/υποστήριξη των κατά τόπους επιχειρήσεων

 

 

Sticker topsaf