Αυτοαπασχόληση

 

  • Δημιουργία Ατομικής Επιχείρησης μέσω της εκπόνησης:

5 Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) των 5 υπό σύσταση ατομικών επιχειρήσεων Μικροεπειχειρηματικότητας από 5 ωφελουμένους/ες του Σχεδίου που θα στραφούν στην αυταπασχόληση σε δυναμικούς και καινοτόμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που έχουν αναδειχθεί από τα στοιχεία της Μελέτης Διερεύνησης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας/ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.

15 Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) των 15 ωφελουμένων νέων επιστημόνων μηχανικών αυταπασχολούμενων/ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.

 

  • Επέκταση Υφιστάμενης Επιχείρησης 

Μέσω της εκπόνησης 5 Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) των 5 ωφελουμένων νέων επιστημόνων μηχανικών που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων σε τομείς Πράσινης Επιχειρηματικότητας /ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.


  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση


Δυνατότητες δημιουργίας ΚοινΣΕΠ μέσω του σχεδίου Δράσης:

  • Κοιν.Σ.Ε. Αγροτικού Τομέα

Μέσω της εκπόνησης 2 Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) σύστασης 2 Κοιν.Σ.Ε. αγροτικής οικονομίας από 15 ωφελούμενους/ες αγρότες και άνεργοι εν δυνάμει αγρότες του Σχεδίου/ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

  • Κοιν.Σ.Ε. τυποποίησης και προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων

Μέσω της εκπόνησης 1 Επιχειρηματικού Σχεδίου για 1 Κοιν.Σ.Ε. Τυποποίησης και Προώθησης Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων, από 7 ωφελούμενους/ες ανέργους/ες του Σχεδίου/ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

 

  • Κοιν.Σ.Ε. παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας και Εξυπηρέτησης Κατ' οίκον

Μέσω της εκπόνησης 2 Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) σύστασης 2 Κοιν.Σ.Ε Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας και Εξυπηρέτησης κατ' οίκον από 18 ωφελούμενους/ες ανέργους/ες του Σχεδίου/ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

 

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης:

 

 

Sticker topsaf